СРС

СРС-1.-Практичне-значення-неметалів-та-їх-сполук.-Колообіг-неметалів.-Охорона-довкілля..doc СРС-3.-Метали-і-сплави-в-сучасній-техніці.Охорона-довкілля.doc СРС-4.-Шкідливий-вплив-вживання-алкоголю-наркотиків-тютюнопаління.doc СРС-5.-Значення-хімії-як-науки-і-її-роль-у-вирішенні-глобальних-проблем-людства.doc

Лекції

Лекція-1.-Періодичний-закон-і-періодична-система-Д.І.Менделєєва-у-світлі-теорії-будови-атома..doc Лекція-2.-Загальна-характеристика-неметалічних-елементів.-.doc Лекція-4.-Сульфатна-кислота.-Сульфати..doc Лекція-6.-Нітратна-та-ортофосфатна-кислоти.-Нітрати-та-ортофосфати.doc Лекція-11.-Загальна-характеристика-металічних-елементів.-.doc Лекція-13.-Лужні-та-лужноземельні-елементи.-Біологічна-роль-елементів..doc Лекція-14.-Алюміній.-Амфотерний-характер-його-сполук..doc Лекція-15.-Ферум-як-представник-металічних-елементів-побічних-підгруп.doc Лекція-17.-Рівні-структурної-організації-органічних-сполук.-Теорії-хімічної-будови-органічних-сполук.doc Лекція-18.-Багатоманітність-органічних-сполук-їх-класифікація-та-номенклатура.doc Лекція-20.-Природні-джерела-вуглеводнів.-Нафта-газ-та-їх-застосування.Охорона-довкілля.doc Лекція-27.-Хімія-та-здоров’я-лікарські-препарати.doc Лекція-27.-Хімія-та-їжа-жири-білки-вуглеводи-вітаміни.-Харчові-добавки.doc Лекція-28.-Хімія-та-побут-побутові-хімікати-мило-СМЗ-розчинники.doc

Лабораторні роботи

ЛР-1.-Добування-амоніаку-і-досліди-з-ним.doc ЛР-2.-Хімічні-властивості-сульфатної-кислоти.-Виявлення-сульфат-іона.doc ЛР-3.-Властивості-нітратної-кислоти-нітратів.doc ЛР-4.-Добування-карбон-IV-оксиду.-Взаємоперетворення-карбонатів-і-гідрогенкарбонатів.doc ЛР-5.-Хімічні-властивості-металів.doc ЛР-6.Властивості-оксигеновмісних-сполук.doc ЛР-7.-Розв’язування-експериментальних-задач.doc ЛР-8.-Вивчення-властивостей-полімерів.doc ЛР-9.Порівняння-властивостей-мила-і-СМЗ.-Видалення-забруднення-із-поверхні-тканин.doc